• خدمات
 • هوش تجاری

هوش تجاری

شرح مختصر خدمات هوش تجاری  :

مقدمه و معرفی:

راهکار هوشمندی تجاری ( Business Intelligence) بر اساس تکنولوژی مایکروسافت -قدرتمند ترین تکنولوژی هوش تجاری دنیا- طراحی شده است. در واقع سوئیت هوشمندی با در نظر گرفتن پهنه وسیعی از قابلیت های نرم افزاری در کنار تحلیل کارشناسان خبره موضوع، قابلیت پیاده سازی در هر سازمانی و با هر سطحی از کسب و کار را دار است. با استفاده از پیاده سازی هوشمندی تجاری در سطح سازمان قادر خواهید بود که سریعتر، هوشمند تر و مطمئن تر در راستای پیشبرد اهداف سازمانی تصمیم گیری کنید. راهکار شامل قابلیت های شخصی سازی شده نیز می شود که با استفاده از آن هر فردی در سازمان قادر خواهد بود با توجه به سطح دسترسی سازمانی خود از قابلیت های هوشمند سازی استفاده کرده و به فرایند تصمیم گیری خود شتاب بخشد.

این ابزار گونه ای پیاده سازی می شود که بتوانید به صورتی کاملا یکپارچه و با استفاده از سطح وسیعی از قابلیت های نرم افزاری قوی ترین پیاده سازی هوشمندی تجاری را در سازمانتان داشته باشید و نسبت به برطرف شدن نیاز های آتی و گسترش اطلاعات و نیازمندی اطمینان داشته باشید.

شرح مراحل

 1. فاز اول ) تحلیل سازمانی و طراحی انبار داده ها

مراحل اصلی اجرای کار

 • ارزیابی وضعیت کسب و کار
 • ارزیابی زیر ساخت سازمان
 • طرح ریزی پروژه
 • تعریف نیازمندی ها
 • تحلیل مخزن فراداده

در طول این مراحل شاخص های اصلی سازمان دریافت می شوند و بر اساس شناسنامه شاخص های مصوب پروژه به ازای هر شاخص شناسنامه آن تکمیل می شود

نمونه ای از شناسنامه شاخص های در ادامه آمده است.

نام سازمان

...

نام واحد

نام واحد نظارتی در این قسمت وارد می‌شود.

 

عنوان شاخص

عنوان شاخص در این قسمت وارد می‌شود.

معادل لاتین شاخص

معادل لاتین شاخص در این قسمت وارد می‌شود.

نام فنی شاخص

نام اختصاری شاخص در صورت وجود، در این قسمت وارد می‌شود.

شرح شاخص

شرح و توضیح شاخص در این قسمت وارد می‌شود.

فرمول محاسبه

فرمول محاسبه شاخص در این قسمت وارد می‌شود.

منابع استخراج

منابعی که شاخص از آن استخراج شده است، در این قسمت وارد می‌شود.

روش پایش

نوع روش پایش در این قسمت وارد می‌شود. مانند: خود اظهاری یا آزمون تصادفی

تفکیک

دشبورد براساس چه تفکیکاتی دسته بندی می‌شود. مانند: تفکیک براساس محل جغرافیایی، تفکیک زمانی، تفکیک مربوط به دسته بندی دانشجویان و ...

آستانه اندازه گیری

حد پایین و بالای اندازه‌گیری داده‌ها چیست. نکاتی در رابطه با واحد های اندازه گیری در ارتباط با شاخص و مرتبط با وضعیت احتمالی آن در این قسمت وارد می شوند

حدود مجاز و مطلوب

در این روش معمولا از شیوه 5 سطحی آستانه اندازه گیری مشابه با تصویر ذیل استفاده می شود

که با استفاده از اندیکاتور های مشخص وضعیت کنونی هر شاخص را بتوان در کارت های امتیازی گزارش داد

دوره جمع آوری

داده‌ها در چه فاصله زمانی جمع‌آوری می‌گردد؟ مانند: دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، فصل، نیم‌‌سال، سال.

در واقع به ازای نوع داده و شیوه جمع آوری (ETL و یا فرم های اطلاعاتی) داده ها می توان در فاصله های زمانی مشخصی به جمع آوری داده ها پرداخت که به ازای هر شاخص می تواند متفاوت باشد.

واحد

واحد اندازه‌گیری این شاخص در این قسمت وارد می‌شود. مانند: درصد، ثانیه، تعداد و غیره.

روش تامین اطلاعات

روش تامین اطلاعات این شاخص چگونه است؟ انبار داده(بانک اطلاعاتی) یا به روش دستی.

(در رابطه با استفاده از بانک های اطلاعاتی و فرم ساز به کار رفته در روش   توضیحات تکمیلی در ادامه آمده است)

تایید

آیا اعداد اعلام شده برای این شاخص ( چه به شیوه دستی و یا بانک های اطلاعاتی) نیازمند تایید مدیریتی می باشد و یا خیر که درصورت نیازمندی به روال تایید باید نقش سازمانی فرد تایید کننده نیز اعلام شود

کلاسه بندی شاخص

هر شاخص متناسب با شرایط آن با یک وضعیت مطلوب و یا هدف مقایسه می شود. از آنجایی که ممکن است سازمان دقیقا نتواند  از ابتدای پروژه مقدار هدف را اعلام کند می توان برای شاخص ها کلاسه بندی سه گانه زیر را تعریف کرد که براین اساس بتوان به تفکیک گزارش گیری کرد

کلاس 1: شاخص هایی که میزان دقیق تابع هدف در دوره های اندازه گیری معلوم می باشد

کلاس 2: شاخص هایی که اطلاعات تاریخچه آن ها موجود است و بر آن اساس می توان میزان تقریبی هدف را اعلام نمود. که در این صورت به عنوان شاخص راهنما در بازه مشخصی کنترل می شوند و بعد از طی کردن زمان آزمون میزان دقیق هدف مشخص می شود

کلاس 3: شاخص هایی که میزان دقیق هدف آن ها مشخص نیست اما از لحاظ مقایسه ای  ( به عنوان مثال مابین معاونت ها ) دارای اهمیت هستند. این دسته از شاخص ها عملا با میزان هدف مقایسه نمی شوند بلکه عملا با ابزار های نمایشی مانند نمودار های عنکبوتی، جعبه ای و ... با همین شاخص در واحد های دیگر و یا در زمان های دیگر مقایسه می شوند.

وزن از 100

برای مقایسه اهمیت یک شاخص در کنار شاخص های دیگر هم دسته و محاسبه وزن خالص شاخص در گروه مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه نمایش

این شاخص در دشبورد چگونه نمایش می‌‌‌یابد؟ نقشه، چارت، لیست، نمودار میله‌ای، نمودار کیکی، نمودار خطی، گیج و غیره.

نقش

چه نقش‌های سازمانی امکان دسترسی به این دشبورد را خواهند داشت؟ چه نقش هایی وظیفه اعلام وضعیت شاخص را دارند؟ ( برای شاخص هایی که از طریق فرم های اطلاعاتی جمع آوری می شوند

دسته بندی ها

در صورتیکه این شاخص در گروه‌ بندی های دیگری قابل طبقه بندی می‌باشد، در این قسمت وارد می‌شود. مانند: شاخص درآمد، شاخص هزینه، شاخص کیفیت و غیره.

 

با مشخص شدن شناسنامه شاخص ها منابع تامین اطلاعات بر اساس فرمول های محاسبه شده استخراج شده و انبار داده سازمان بر اساس سطوح دسترسی و ERD طراحی می شود.

گام های اجرایی و خروجی های این فاز پروژه به شرح زیر هستند:

 • جلسه بررسی کلی پایگاه های داده سازمان و نرم افزارهای کاربردی ( 2 نرم افزاری که باید از آن ها داده استخراج شوند)
 • شناسایی لیست شاخص های اصلی سازمان و دریافت 200 عدد شاخص معرفی شده به شرکت
 • برگزاری جلسه معارفه هوش تجاری و خروجی های جهت مدیران سازمان در این جلسه اهداف و خروجی های مربوط به پروژه هوش تجاری برای مدیران شرح داده می شود تا بتوانند بر آن اساس بر روی شاخص های سازمان در صورت نیاز اصلاحی انجام دهند.
 • شناسایی زیرساخت سخت افزاری سازمان و پروتکل ارتباطی دو پایگاه داده کنونی با سرور اصلی این پروژه
 • بررسی وضعیت پروتکل مدیریت کاربران شامل لایه های دسترسی و نیازمندی های مد نظر در آن به همراه شناسایی گروه های کاربری
 • دریافت اطلاعات مورد نیاز از دپارتمان های اصلی سازمان( خروجی جلسات معارفه)
 • تعریف و تصویب شناسنامه شاخص های سازمان
 • تحلیل اولیه شاخص های سازمانی و فیلد های اطلاعاتی مورد نیاز هر یک و ارتباط بین آن ها
 • برگزاری جلسات تکمیلی جهت بسط و تکمیل شاخص های دپارتمان ها
 • تکمیل شناسنامه شاخص های سازمان
 • مشخص شدن وضعیت دریافت اطلاعات هر شاخص
 • تعریف و تحلیل فرم های اطلاعاتی مورد نیاز به همراه فیلد های اطلاعاتی هر فرم
 • تعریف سطوح دسترسی فرم ها و لیست های شیرپوینتی مرتبط
 • ارائه لیست و مشخصات نماهای مورد انتظار از پایگاه های داده سازمان جهت دریافت از کارفرما
 • ارائه ERD انبار داده ها
 • ارائه نمودار ارتباطی منابع داده ای
 • ارائه گزارش تحلیل کیوب های اطلاعاتی

 

 1. فاز دوم)طراحی انبار داده سازمان، اجرای ETL و پیاده سازی فرم های اطلاعاتی مورد نیاز

ماموریت این فاز از خدمات طراحی جداول اطلاعاتی، روابط بین جداول و فیلد های مورد نیاز به همراه اجرای فرایند ETL و انتقال اطلاعات مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی ( فیلد های مورد نیاز تشخیص داده شده) به Data Warehouse سازمان و پیاده سازی فرم های اطلاعاتی می شود.

مراحل اصلی این فاز شامل :

 • پیاده سازی فرم های اطلاعاتی
 • پیاده سازی دسترسی های مورد نیاز فرم ها
 • طراحی ETL
 • پیاده سازی انبار داده ها
 • تولید ETL
 • پیاده سازی مدل دسترسی در انبار داده ها

 

در گام اول تمامی فرم های طراحی شده بر بستر شیرپوینت 2013 و با استفاده از تکنولوژی های فرم سازی آن پیاده سازی شده و پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز آن پیاده سازی می شوند. متناسب با شناسنامه شاخص های مدل دسترسی طراحی شده پیاده سازی می شود.

تعدادی از ویژگی های فرم ساز به کار رفته در ادامه آمده است.

قابلیت انتخاب و استفاده از سطح وسیعی از کنترل ها در فرم ها

قابلیت اتصال به عنوان پایگاه های اطلاعاتی  ( از قبیل وب سرویس، دیتابیس و ...) و دریافت داده های مورد نیاز

قابلیت تعریف انواع قوانین اعتبار سنجی، فرمت دهی و ... در فرم ها

اجرای انواع فرمت دهی ها با استفاده از قوانین در فرم ها

پشتیبانی از کنترل های تکرار شونده

قابلیت تعریف انواع چیدمان در فرم ها و تعریف نماهای مختلف

 

قابلیت های دریافت و ارسال اطلاعات به منابع داده ای

ساختار و چیدمان های مختلف در یک فرم

استفاده از ریبون قدرتمند شیرپوینت 2013 در سامانه و فرم ها

 

قابلیت تعریف انواع ستون ها و فیلد های اطلاعاتی

 

نمایی از ارتباط مابین کنترل ها و فیلد های اطلاعاتی

 

قابلیت تعریف فیلد های محاسباتی و تعیین فرمول آن ها

قابلیت تعریف کنترل ها و فیلد های ویژه ( مانند کنترل Geolocation) در فرم ها

قابلیت توسعه پذیری فرم ها با استفاده از انواع قابلیت های وب پارت و جاوا اسکریپت

قابلیت های تعیین نسخه موبایل و دسکتاپ به تفکیک

قابلیت تعریف نسخه های مختلف موبایلی

قابلیت های فرمت دهی کنترل ها با استفاده از CSS

 

 

علاوه بر طراحی فرم ها انبار داده سازمان بر اساس ERD طراحی شده در این مرحله پیاده سازی می شود و با استفاده از SQL Service Integration Services داده های مورد نیاز ( جمع آوری شده از طریق فرم های اطلاعاتی و منابع داده سازمان) داده ها به انبار داده در بازه های زمانی مشخص انتقال می یابند. عملا قابلیت های ETL مورد نیاز سازمان جهت جمع آوری داده ها در انبار داده صورت می گیرند که جزئیات آن در تصویر زیر مشخص است.

 پس از انجام عملیات ETL عملا انبار داده سازمان جهت انجام آنالیز های مورد نیاز سازمان آماده است. که مدل آن در تصویر زیر مشخص است.

مدل مفهومی انتقال و نگهداری داده ها در سیستم هوش تجاری  

 

به طور کلی اهم فعالیت ها و نتایج فاز دوم پروژه به شرح زیر خواهد بود:

ü     پیاده سازی سامانه تحت وب مبتنی بر شیرپوینت 2013 جهت جمع آوری داده ها

ü     پیاده سازی فرم های اطلاعاتی

ü     ارائه فرم ها بر بستر وب و قابلیت جمع آوری داده ها

ü     پیاده سازی مدل چند بعدی دسترسی داده ها مبتنی بر نقش های سازمانی

ü     دریافت نماهای طراحی شده کارفرما جهت اجرای ETL

ü     تحلیل  مراحل انتقال اطلاعات به تفکیک E,T,L

ü     ارائه گزارش شرح فرایند انتقال داده ها

ü     پیاده سازی پایگاه داده سازمان شامل جداول و ارتباطات اطلاعاتی

ü     پیاده سازی دریافت اطلاعات و تکمیل انبار داده سازمان

ü     پیاده سازی زمان بندی های مورد نیاز جهت جمع آوری دوره ای داده ها در سازمان

ü     تست انبار داده سازمان

 1. فاز سوم)  پیاده سازی کیوب های آنالیز داده ها

طراحی Cube اطلاعاتی بر اساس داده های موجود در Data Warehouse و پیاده سازی آن بر بستر SQL Server Analysis Services در این مرحله انجام می پذیرد. پیاده سازی سنجه ها و ابعاد مورد نیاز هر کیوب در این مرحله انجام می گیرد. Cube ها برای آنالیز و واکاوی دقیق داده ها به همراه ارائه آنالیز های سلسله مراتبی دارای قابلیت هایDrill down کاربرد خواهند داشت.

نتایج و فواید پیاده سازی آنالیز داده ها در Cube

 1. فاز چهارم) طراحی دشبورد ها و گزارش های کنترلی شاخص ها

در این مرحله نمایش شاخص ها بر اساس نمودار های مرتبط و به تفکیک فیلتر های مورد نیاز و مقایسه آن ها ارائه می شود. در این مرحله از تکنولوژی طراحی دشبورد مایکروسافت استفاده شده است که بر بستر شیرپوینت 2013 به نمایش در می آیند اجرای این پکیج گزارش دهی در ادامه آمده است

Power View

ابزار دشبورد سازی است که بالاترین سطح از گزارشات و دشبورد های متحرک را ارائه می کند. این دشبورد ها در طول زمان قابلیت حرکت و انیمیشن را خواهند داشت. کلیه اجزای یک دشبورد می توانند به صورت مرتبط با یکدیگر و با فیلتر های چند گانه کار کنند.

تصاویری از دشبورد های طراحی شده این ابزار در ادامه آمده است.

قابلیت های فیلتر کردن و دشبورد های متصل به یکدیگر

فیلتر گرافیکی و نمودار های Bubble Chart

نمودارهای 5 بعدی و متحرک در طول زمان

قابلیت های رد گیری و بررسی عملکرد یک واحد خاص در طول زمان

بالاترین سطح از گزارش دهی عملیاتی در نمودارهای فیلتر پذیر متحرک

نمودار های به هم مرتبط با کلیک

PerformancePoint Services

سرویس گزارش سازی است که با استفاده از کیوب های اطلاعاتی می تواند دشبورد های دارای قابلیت آنالیز چند لایه را تشکیل دهد و با قابلیت هایی مانند تغییر سنجه های نمودار و یا Drill Down کردن داده ها به سطح بالاتری از تحلیل دست یابید.

دشبورد طراحی شده با PerformanPoint

نمونه از کارت امتیازی و درخت تصمیم

SQL Server Reporting Services

ابزار استاندارد گزارش سازی مایکروسافت می باشد که در طراحی انواع گیج های اطلاعاتی و نمودارهای پارامتریک مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع گیج های اطلاعاتی در SSRS

نمایش انواع نمودار ها متناسب با پارامتر های ورودی

Power Map

جهت تحلیل اطلاعات بر اساس نقشه جغرافیایی و براساس اطلاعات GIS کاربرد دارد. در این ابزار می توان انواع نمودارهای اطلاعاتی را بر روی نقشه رسم کرد و بر اساس اطلاعات دقیق مکانی حتی به دسته بندی و تحلیل های دقیق منطقه ای دست زد.( نقشه های GIS ایران موجود می باشد)


 

آموزش های پروژه:

آموزش های ارائه شده به میزان 30 نفر ساعت در محل سازمان ارائه خواهد شد و حضور هر تعداد از پرسنل سازمان در این دوره ها بلامانع است. هر جلسه دوره 4 ساعت و به صورت نرم افزاری ارائه می گردد  طبیعتاً سازمان بر اساس مفاد ارائه شده در هر دوره می تواند افراد به جلسات دعوت کند. هدف از این دوره ها به صورت ویژه رفع اشکالات پرسنل سازمان در حوزه بند 4 می باشد و کلیه تکنولوژی های گزارش ساز شرح داده می شوند. سیلابس دوره های آموزشی در ادامه آمده است:

 

جلسه اول: معرفی پایگاه داده و فرایند تامین داده ها

معرفی انبار داده پیاده سازی شده به همراه شرح ERD آن

معرفی منبع تهیه داده ها  ( نمایی که از دیتابیس منبع داده ها استخراج شده اند) به ازای جداول مختلف انبار داده

شرح فرایند ETL انجام گرفته

 

جلسه دوم: معرفی و آموزش SQL Server Integration Service

معرفی سرویس یکپارچه سازی

اصول اساسی Control Flow

تعریف Source  و Destination در جریان داده ها

تعریف و شرح Transformation  در جریان داده ها

 

جلسه سوم آنالیز و طراحی کیوب های اطلاعاتی

معرفی SQL Service Analysis Service

معرفی شیوه مدل سازی در SSAS

معرفی Measure  و Dimension های به کار رفته

اجرای فرایند تهیه یک کیوب

 

جلسه چهارم معرفی ابزار های گزارش ساز( SSRS)

معرفی SQL Server Reporting Service

معرفی Data Source  ها و Data Set

معرفی جداول اطلاعاتی و شیوه کار کردن با آن ها

معرفی پارامترهای ارتباطی

معرفی نمودارها و شیوه های نمایش

معرفی شیوه انتشار، نگهداری و آلرت داده به کمک SSRS


جلسه پنجم معرفی ابزارهای گزارش ساز (PerformancePoint )

معرفی شیوه راه اندازی Performance Point  بر بستر شیرپوینت

آشنایی با شیوه برقراری ارتباط با پایگاه های داده

آشنایی با شیوه نمایش شاخص های کلیدی عملکرد در PerformancePoint

آشنایی با فیلتر های متصل و قابلیت های Drill Down

آشنایی با گزارش ها  و نمودار های پویا

آشنایی با درخت تصمیم در PerformancePoint

آشنایی با شیوه برقراری ارتباط بین نمودار های مختلف یک دشبورد

 

جلسه ششم: معرفی ابزارهای گزارش ساز ( PowerBI)

آشنایی با تکنولوژی Power View

آشنایی با شیوه طراحی گزارشات تعاملی در Power View

آشنایی با PowerPivot  و شیوه مدل کردن داده ها

آشنایی با DAX و زبان آنالیز داده ها

آشنایی با Power Query

 

جلسه هشتم: سمینار معرفی دشبورد ها و تحلیل اطلاعات

جلسه دو ساعته معرفی سیستم، قابلیت ها و شیوه تحلیل اطلاعات سازمانی به کمک دشبورد های موجود

تماس با ما

آدرس: خيابان وليعصر - بالاتر از پارك ساعي - نرسيده به سه راه توانير پلاك 2301 ساختمان راهيان طبقه سوم 

كدپستي: 1516743314

شماره هاي تماس:   88190315-021و 88190316-021و 88190317-021

شماره همراه : 09025274335

 • پشتیبانی : 112
 • برنامه نویسی : 103
 • سخت افزار : 107
 • قراردادها : 114
 • بازرگانی : 116
 • پایگاه داده : 108