اتوماسیون اداری سیما نوین و سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب

یکی از مزیت‌های مهم اتوماسیون اداری سیما نوین اتصال آسان اتوماسیون و امکانات درون برنامه‌ای آن به سامانه‌های دیگر از طریق وب سرویس، رست فول و موارد مشابه می‌باشد. این مزیت موجب می‌گردد تا بسیاری از فرم‌ها در اتوماسیون ایجاد شده و کاربران برای پر کردن فرم مربوطه در صورت داشتن مجوز مجبور به سوییچ کردن بین سامانه‌ها نباشند. سامانه حضور و غیاب شاید به اندازه سامانه اتوماسیون اداری و به صورت روزانه توسط کاربران مورد بازدید قرار نگیرد ولی قطعا از سامانه‌های اصلی یک سازمان به حساب می‌آید. فرم‌هایی همچون ماموریت و مرخصی روزانه یا مرخصی استعلاجی مربوط به سامانه حضور و غیاب و داده‌های آنها در این سامانه ثبت می‌گردد. سوال اصلی در اینجا مطرح می‌گردد که آیا برای کاربران راه بهینه‌ای برای ارسال مرخصی وجود دارد؟ این راه حل به چند روش پیاده‌سازی می‌گردد؟ پاسخ این سوالات ایجاد فرم‌های مرخصی و ماموریت در سامانه اتوماسیون اداری می‌باشد که برای این منظور می‌توان از اتوماسیون اداری به صورت مستقل یا اینکه به واسطه حضور یک سامانه BPMS استفاده نمود.

ارسال اطلاعات از اتوماسیون اداری

با توجه به بهینه بودن تکمیل فرم‌های یک فرآیند در محیط یک سامانه و ترجیحا سامانه اتوماسیون اداری باید روال منطقی جهت ارتباط با داده‌های سامانه حضور و غیاب وجود داشته باشد. مرحله اول ارتباط بین دو سامانه است که در حال حاضر اتوماسیون اداری سیما نوین با توجه به تکنولوژی توسعه‌ای خود قابلیت اتصال به سامانه‌های حضور و غیاب فعال در کشور را داشته و تمامی وب سرویس‌ها برای این منظور تولید شده است. مرحله دوم تعداد فرم‌ها و اطلاعاتی است که باید بین دو سامانه اتوماسیون اداری و حضور و غیاب رد و بدل شود و محاسباتی که در حین این انتقال باید صورت گیرد. البته این ارتباط بین سامانه‌ای در شرکت سامانه‌های هوشمند نسل سوم چندین سال است که پیاده سازی شده است و اکنون با وجود سامانه واسط BPMS به روشی مدرن این قضیه بررسی می‌شود. ما قصد نداریم مسایل تکنیکال اتصال اتوماسیون اداری به حضور و غیاب را بررسی کنیم، بلکه صرفا منطق و عملکردی که در این فرآیند لحاظ می‌گردد برای ما اهمیت دارد. فرم‌های اتوماسیون اداری با توجه به دسترسی تعریف شده در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. کاربران به عنوان مثال برای درخواست مرخصی فرم صدور مرخصی خود را فراخوانی می‌کنند و این فرم اطلاعات مربوط به مرخصی شامل تعداد روز یا سعت درخواستی به همراه تاریخ درخواست و فیلدهای لازم دیگر را گرفته و با زدن دکمه ارسال درخواست فرم از اتوماسیون اداری اطلاعات را به سامانه BPMS ارسال می‌کند. بعد از ارسال سامانه BPMS a شرایطی را که در فرآیند تعریف شده است بررسی می‌نماید، به عنوان مثال اینکه آیا فرد درخواست دهنده باقیمانده مرخصی برای استفاده دارد یا اینکه سقف ماهانه خود را پر کرده است و مواردی که ممکن است به عنوان قوانین سازمان در نظر گرفته شده باشد. بعد از چک کردن این موارد در صورتی که شرایط مرخصی اکی باشد اطلاعاتی باید برای اتوماسیون اداری و کارتابل مدیر مربوطه ارسال گردد که ایشان در صورت تایید مجددا داده‌هایی از اتوماسیون به سامانه مدیریت فرآیندها ارسال می‌گردد تا سامانه درخواست کم کردن مرخصی از مانده خرصی را برای سامانه حضور و غیاب ارسال نماید. این روال برای تمامی سامانه‌های حضور و غیاب ثابت می‌باشد و شما می‌توانید با توجه به دستگاه‌های حضور و غیاب و سامانه تثبیت شده در سازمان خود نسبت به توسعه امکانات نرم‌افزاری و یکپارچه‌سازی آنها با اتوماسیون اداری سیما نوین اقدام نمایید.