ارتباطی منسجم میان همه اطلاعات سازمان

جریان پیوسته و ارتباط چندبعدی میان اطلاعات زیر سیستم های مختلف اتوماسیون اداری پرگار،‌ امکان تولید محتوای مکاتبات بر اساس سایر سیستم های سازمانی و اتصال تمامی مولفه های مختلف به دیگر موجودیت های سازمانی را موجب می گردد. هدف ما از تاکید به رویکرد یکپارچه در توسعه سیستم جامع اداری پرگار افزایش سرعت و سهولت جابه‌جایی اطلاعات در داخل سازمان، حذف فعالیت های اضافی و حذف کاغذ از فرآیندهای اداری بوده است. به عنوان مثال می توان اسناد ایجاد شده در سیستم پرگار را به سیستم بایگانی و آرشیو اسناد ارسال نمود و آن را بر روی سیستم پیام رسان نمایش داد.

 

 

 

قابلیت‌های زیرسیستم پروتکل ارتباطی ECE

 

 

 • امکان تعریف آدرس های ایمیل جهت استفاده از پروتکل ارتباطی ECE و تعیین دسترسی به کاربر
 • امکان ارسال نامه ها بر اساس پروتکل ارتباطی ECE
 • امکان انتخاب بدنه و پیوست نامه در زمان ارسال از طریق ECE
 • امکان انتخاب آدرس ایمیل گیرندگان نامه در زمان ارسال نامه از طریق ECE
 • امکان درج آدرس ایمیل متفرقه در زمان ارسال نامه از طریق ECE
 • امکان انتخاب آدرس ایمیل گیرندگان رونوشت نامه در زمان ارسال نامه از طریق ECE
 • امکان تنظیم جهت تبدیل بدنه و پیوست نامه به فرمت tiff در زمان ارسال
 • امکان مرتب‌سازی ECE دریافتی بر اساس وضعیت، فرستنده، تاریخ دریافت
 • امکان حذف ECE های دریافت شده و انتقال آن به فهرست ECE های حذف شده و بازیابی آنها
 • امکان ثبت ECE های دریافت شده در قالب نامه وارده
 • امکان ارسال رسید ثبت ECE به سازمان فرستنده
 • امکان دریافت رسید ثبتECE و ثبت آن بر روی نامه ارسال شده
 • امکان انتخاب دبیرخانه، پرونده و محرمانگی در زمان ثبت نامه
 • امکان دریافت خروجی اکسل ECE ارسالی و دریافتی
 • امکان دریافت خروجی فایل تولیدشده ECE ارسالی