سيستم يکپارچه مبادله اطلاعات ( سيما )

با استفاده از تکنولوژی های نوین و به روز در عرصه تولید و پیاده سازی اتوماسیون های اداری

 

درخواست دمو

 

راهکار شرکتی

در این برهه از زمان که حجم اطلاعات و داده های مبادله شده بین سازمان ها و مراکز زیربط روز به روز افزایش می یابد نگهداری و دقت در ثبت اطلاعات و بازیابی و پیگیری امور، ضمن ایجاد یک تبادل اطلاعاتی مناسب با ابزارهای جانبی مثل فکس، ایمیل، پرینتر، اسکنر و …، موجب می گردد ضریب از دور خارج شدن و یا فقدان اطلاعات کاهش، و سرعت پاسخگویی به کاربران افزایش یابد.

راهکار دولتی

فعاليتهاي اداري و بازرگاني روز به روز در حال گسترش است، نیاز به وجود يك سيستم يكپارچه اداري مناسب كه حجم عظيم اطلاعات و مكاتبات را در بر گرفته و میان سازمانها و مراکز دولتی ارتباط برقرار گرداند، به وضوح احساس مي شود. در این میان سیستم اتوماسیون اداری سیما در جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد شده است.

مشتریان ما