اتوماسیون اداری تحت وب سیمانوین (سيستم يكپارچه مبادله اطلاعات)

امروز اکثر سازمانها از اتوماسیون اداری بعنوان یک ابزار مفید در جهت کاهش هزینه ها و افزایش نظم و بهره وری سازمان خود استفاده می کنند. در یک اتوماسیون اداری تحت وب، وابستگی به موقعیت مکانی وجود ندارد و کاربر بدون محدودیت جغرافیایی در هر زمان و هر مکان، می تواند از طریق اینترنت به اطلاعات سازمان دسترسی پیدا کند. برای استفاده از اتوماسیون اداری تحت وب کافی است از یکی از بروزرها مانند IE، Firefox ، chrome و … استفاده کنید.