بیش از پانزده سال تجربه کار با سازمان‌های بزرگ دولتی و وجود کارشناسان مجرب در واحدهای تولید و پشتیبانی و آموزش سرمایه‌ای است که برای مشتریان نکته‌ای قابل اتکاء و اعتماد می‌باشد. برگزاری دوره‌های آموزشی و جامع برای مشتریان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این موضوع بار پشتیبانی را تا حد زیادی کاهش داده و موجبات رضایت مشتریان را فراهم می‌سازد. با توجه به مطالعات صورت گرفته در چندین سال گذشته بر روی جامعه مشتریان حدود 50 درصد از سوالات و پرسش‌های مطرح شده در زمینه کار با سامانه‌های مختلف در رابطه با عدم آگاهی از کارکرد نرم‌افزار می‌باشد. بنابراین اگر مشتریان به خوبی در یک آموزش جامع تسلط کافی را بر روی سامانه مکاتبات اداری تحت وب سیما نوین پیدا کنند دیگر نیازی به تماس‌های غیر ضروری با واحد پشتیبانی نخواهند داشت. البته سناریوی آموزش نرم‌افزار نیز در این رابطه نقش مهمی را ایفا می‌کند و اینکه شما برای این آموزش چه مراحلی را در نظر گرفته‌اید و این مراحل در قالب چه محتوایی به دست کارشناسان یک سازمان می‌رسد؟

سناریوی آموزش نرم‌افزار مکاتبات اداری تحت وب سیما نوین

نرم‌افزار مکاتبات اداری تحت وب سیما نوین که با نام اتوماسیون اداری تحت وب نیز شناخته می‌شود شامل دو کاربری متفاوت در بخش کاربری عادی و کاربری سیستمی می‌باشد. معمولا آموزش در بخش کاربری سیستمی که شامل زیر سیستم‌هایی چون دبیرخانه و تنظیمات و موارد مربوط به مدیر سیستم می‌شود شامل یک فرد از هر سازمان یا دپارتمان می‌گردد که ما معمولا این فرد را به نام مدیر سیستم می‌شناسیم. فاز اول آموزش شامل کاربری عمومی نرم‌افزار مکاتبات اداری در کلاس‌های حضوری و با توجه به نیاز سازمان و موارد قید شده در قرارداد در یک یا چند مرحله مورد آموزش ارائه می‌گردد.

فیلم های آموزش کارتابل اتوماسیون اداری سیما نوین