ارائه شناسه ملی سند (شناسه شمس)در اتوماسیون اداری سیما نوین

شناسه ملی سند یا به اختصار شمس، شناسه‌ای است که بر اساس ترکیب چندین قلم از اقلام اطلاعاتی سند، در قالب بارکد دو بعدی (QR Code) ایجاد و بر روی نامه درج خواهد شد که به موجب آن هویت یکتایی برای سند مربوطه که مکاتبات و اسناد دولتی است، در سطح کشور ایجاد می‌کند. شمس، از ترکیب اقلام اطلاعاتی مانند شماره نامه، تاریخ و ساعت ثبت، شناسه یکتای عمومی (GUID)، کد‌ملی امضا‌کننده، نشانی پست الکترونیک سازمان و شناسه ملی سازمان تشکیل شده است. لازم به ذکر است که GUID کد ۳۶ کاراکتری است که توسط سیستم اتوماسیون اداری تولید خواهد شد. هدف از تعیین و درج شناسه شمس در مكاتبات و اسناد دولتی عبارت است از: – ایجاد شناسه یكتا و قابل پیگیري – افزایش سرعت و ایجاد سهولت در ثبت مكانیزه مكاتبات این شناسه امکان بازخوانی و شناسایی توسط اسکنرهای مربوط یا دوربین تلفن های هوشمند را دارد. سیستم های اتوماسیون اداری تحت وب سیما نوین از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند. امکان تولید و درج شمس بر روی مکاتبات اداری فراهم گردیده است.