صادرات نرم‌افزار به عنوان اولین هدف تجاری در سال 98 موجب نگاه ویژه مدیریت شرکت سامانه‌های هوشمند نسل سوم به تولید اپ موبایل شده است. در ابتدا برای توسعه و ایجاد یک اپ کاملا حرفه‌ای از سال 96 تحلیلهای لازم برای انتخاب معماری مناسب در این زمینه صورت گرفت تا در سال 97 اقدام به تولید و توسعه اولین اپ حرفه‌ای شرکت نمودیم که اپ اتوماسیون اداری می‌باشد. در حال حاضر اپ اتوماسیون اداری سیما نوین هماهنگ با سامانه اتوماسیون تحت وب آماده نصب و استقرار در بستر سازمان‌ها می‌باشد. کاربران سازمانی با وجود اپ اتوماسیون اداری و در صورت دسترسی به اینترنت به راحتی می‌توانند کاربران مجاز و موجود در چارت سازمانی را مشاهده نموده و در صورت نیاز به هر کدام از این کاربران پیام شخصی ارسال کنند. البته سیاست دسترسی به کاربران می‌تواند محدودتر از سامانه اتوماسیون تحت وب باشد و برای ارسال پیام نیاز به یک تاییدیه در قسمت مدیریت وب اتوماسیون وجود داشته باشد. البته هدف اصلی در اپ اتوماسیون اداری ارسال پیام‌های شخصی بین افراد یک سازمان نیست.

برای توسعه ایده‌های خود در زمینه اپ موبایل کافی است با کارشناسان شرکت سامانه‌های هوشمند نسل سوم در ارتباط باشید.